Uutiset

Kittilän pohjoisten teiden kunnostaminen esillä

Kittilän kunnan edustajat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala, kunnanjohtaja Antti Jämsén ja kansalaisaktivisti Reijo Paasirova ovat esitti elokuun lopulla pohjoisten maanteiden soratieosuuden Köngäs-Tepasto, Köngäs-Pokka ja Tepasto-Raattama kunnostamista liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle Teams –neuvottelussa.

Lisäksi kunta toi esiin peruskorjauksen tarpeessa olevia valtion ylläpitämiä yleisiä liikenneväyliä, kuten Kittilän kirkonkylän keskustan kohdalla Kantatie 79 peruskorjauksen, kevyenliikenteen väylän Pakatista kirkonkylään ja maantien 9555 välillä mt. 956 – Ounaskumpu eli niin sanotun Hossantien peruskorjaustarpeen.

Soratiet ovat kunnassa huonossa kunnossa, mikä aiheuttaa liikenneturvallisuus-, sairaankuljetus- ja kalustoriskejä kuntalaisille, matkailuelinkeinolle, teollisuudelle ja puuhuollolle. Kittilän kunta edellyttää, että alueella olevien valtion tiestöön kuuluvien sorateiden hoitoon ja ylläpitoon kiinnitetään tarpeeksi huomiota etenkin kelirikkoaikoina.
Kittilän kunta osallistuu Köngäs-Hanhimaa –maantien parantamiskustannuksiin 750 000 ja Kittilän kultakaivos 300 000 eurolla. Tie valmistuu syksyllä 2022.

Kittilässä on sorateitä noin 240 ja päällystettyjä teitä 480 km. Perustienpidon vuosikustannus on sorateillä Kittilässä noin 450 000–600 000 ja päällystetyille teillä noin 950 000–1 200 000 €.

Ministeri Harakan mukaan tällä hallituskaudella käytetään perustienpitoon yli miljardi euroa enemmän kuin aiemmin. Hän toivoi kuntien antavan aktiivisesti lausuntoja väyläverkon investointiohjelmaksi 2022-2029 syyskuun 15. päivään mennessä.

LEVIN SANOMAT

+358 50 4107785
toimitus@levinsanomat.fi