Uutiset

Levi kehittää pyöräilymatkailua

Pyörämatkailu tulee kasvatamaan kesämatkailun tarjontaa ja samalla kiinnostusta Leviä kohtaan. Viime vuonna Euroopan aluekehitysrahaston tuella toteutetun Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma -hankkeen tuloksena syntynyt kehittämissuunnitelma tähtää ympärivuotisen matkailun edellytysten ja yritysten liiketoimintaympäristön parantamiseen pyöräilymatkailun avulla. Tavoitteena on ottaa käyttöön Levin erinomaiset mahdollisuuudet pyöräilymatkailijan kohteena.

Viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt pyöräilyharrastus tuo mahdollisuuden lisätä ympärivuotista matkailua ja luoda uusia palveluita lajin ympärille. Levillä toteutettiin asiakaskysely, johon osallistui 700 vastaajaa. Siitä selvisi, että sekä pyöräilyreittien että pyöräilijän palveluiden suhteen on kehitettävää. Levin yritykset näkevät pyöräilymatkailussa suuren potentiaalin.

”Reittien osalta lähdetään liikkeelle nykyisiä reittejä parantamalla ja suunnittelemalla uusia. Tarkoituksena on rakentaa Levistä vuoteen 2025 mennessä tunnetun pyöräilyalueen palveleva keskipiste, jossa pyöräillään ja josta lähdetään pyöräilemään. Alueellamme on hieno luonto ja hyvät mahdollisuudet kehittää lumettoman ajan matkailua esimerkkinä pyöräilymatkailu. Pääosa Levin reiteistä on kunnan vastuulla, joten kunnan sitoutuminen aiheeseen on tärkeää yhteistyössä yritysten kanssa”, sanoo Kittilän kunnan elinkeinojohtaja Katariina Palola.

Reittejä kartoittaa parhaillaan reittisuunnittelija Timo Veijalainen, joka on myös aktiivinen maastopyöräilijä ja tullut todennäköisesti myös reiteillä vastaan monia pyörän päällä viihtyviä. Veijalainen on suunnitellut aikaisemmin sekä talvi- että kesäpyöräilyreittejä Saariselälle ja Ylläkselle ja ymmärtää, ja mitä hyvältä reitiltä vaaditaan.

”Monipuolisuus on sana, jota ei voi käyttää liikaa. Maastopyöräilyn lisääntymisen vuoksi nyt on oikea hetki reagoida tilanteeseen. Reittejä tarvitaan lisää, jotta kaikki harrastajat tasosta riippumatta pääsevät harrastamaan lajia mielekkäästi. Pelkät latupohjat eivät riitä, vaan tarjolla täytyy olla monipuolisia reittejä. Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa on hyvä reitistö, jolle Leviltäkin on yhteys Ylläs–Levi -reitin kautta. Kokonaisuuden kannalta olisikin parasta, että pyöräreitit yhdistäisivät kunnat toisiinsa, jolloin koko alueen vetovoima kasvaa. Tulevien mahdollisten uusien reittien osalta panostamme linjauksiin niin, että ne ovat mielenkiintoisia ajettavia. Se tarkoittaa, että reitit kulkevat kauniissa maisemissa ja niiden varrella on paljon nähtävää”, Veijalainen sanoo.


Mahdollisuuksia palvelujen tarjoajille

”Parhaillaan kartoitamme olemassa olevia reittejä ja niiden kunnostustarpeita sekä mietimme linjauksia uusille. Kokonaisuus valmistuu seuraavan viiden vuoden aikana. Työ vaatii paljon maastossa liikkumista, koska paperilla reittejä ei voi suunnitella, ympäristö on nähtävä paikan päällä. Levin lähireitit voivat olla helppoja, mutta kauempana keskuksesta tulisi löytyä myös haastavia pätkiä pro-kuskeille”, Timo jatkaa.
Tärkeitä palveluita pyöräilijöille ovat laadukkaat vuokrauspalvelut nykyaikaisella kalustolla, huolto- ja pesupaikat sekä varaosamyynti. Ohjelmapalveluyrityksille hyvä reitistö mahdollistaa uusia, pyöräilyyn liittyviä ohjelmia. Majoituskohteissa kannattaa huomioida huoltotilat ja reittien varsilla toimivien latukahviloiden kannattaa harkita toimintaa myös kesällä, sillä pyöräilijätkin kaipaavat taukopaikkoja, joissa voisi olla lisäpalveluna myös latauspiste sähköpyörille.
Levin pyöräilymahdollisuuksien paraneminen lämmittää Veijalaisen mieltä. Hän sanoo nyt alkaneen työn olevan iso loikka eteenpäin. Levin luonnossa hän näkee paljon hyviä kohteita tulevia reittejä silmällä pitäen ja toivoo, että kaikissa ympäröivissä kunnissa aktivoidutaan aiheeseen. Alueellinen markkina-arvo kasvaa, jos erämaisia reittejä on tarjolla satoja kilometrejä.


Timo
 Koivisto

LEVIN SANOMAT

+358 50 4107785
toimitus@levinsanomat.fi