Uutiset

Matkailua edistetään kahdella hankkeella

Levin ja koko Kittilän matkailua edistetään kahdella kehityshankkeella. Kasvua haetaan kestävästä matkailusta ja etätyöstä.

Hankkeessa, jonka nimenä on "Yhessä kestävämmät - kasvua kestävästä matkailusta", tavoitteena on tuottaa Levin ja Kittilän kestävän ja vähähiilisen matkailun kehittämissuunnitelma.

"Etätyö ja matkailu" -hankkeen tavoitteena on nopeuttaa alueen yritysten toipumista koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta, edistää uuden liiketoiminta-alueen syntymistä ja vahvistaa alueen vetovoimaa sekä etätyöpaikkana että työpaikkana. Työ on käynnistynyt. Asiantuntijana on Eezy Flown.

Hankkeet ovat alkaneet ja ne päätyvät ensi vuonna.


Kasvua kestävästä matkailusta

Kestävästä matkailusta hankesuunnitelmassa kerrotaan, että matkailulla on vaikutuksia ekologisella, taloudellisella, sosiaalisella ja kulttuurisella tasolla. Ekologisuutta painottaen pidetään huoli myös siitä, että matkailun vaikutus alueen arktiseen luontoon pysyy hallinnassa.

Suomessa ja ulkomailla matkailu kuuluu voimakkaimmin kasvavien elinkeinojen joukkoon. Kittilässä on yli 200 matkailualan yritystä ja välillisesti matkailutoimiala vaikuttaa suureen osaan Kittilän alueen yrityksistä. Kittilän matkailullinen vetovoima muodostuu vahvasti alueen herkän arktisen luonnon ympärille, minkä vuoksi kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisen on oltava läsnä kaikessa toiminnassa.

Ilmastonmuutoksen riskien entistä laajempi tiedostaminen ja vastuullisuuden merkityksen kasvu matkailussa korostavat sitä, että matkailutoimijoiden on toiminnassaan pystyttävä osoittamaan pyrkimys hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kestävän kehityksen näkökulmia ovat myös toiminnan sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen vastuu.

Päätoteuttajana on Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Yhteistyötä tehdään laajasti alueen toimijoiden kanssa. Hanke saa EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Lapin liitto. Hankkeen budjetti on 277 820 euroa, josta 75 prosenttia (208 365 euroa) on EAKR-rahoitusta.


Etätyö ja matkailu

Koronapandemia on tuonut uudenlaisia ongelmia suhdanneherkälle matkailuelinkeinolle ja muutokset maailmantilanteessa ovat luoneet tarpeen uudistumiseen ja toimintojen mallintamiseen tavalla, joka edesauttaa jatkossa haasteista selviämistä ja uusien innovaatioiden kehittämistä.

Hankkeen suunnitelman mukaan päätavoitteena on nopeuttaa koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta toipumista matkailualueilla ja kehittää uutta, vetovoimaista liiketoimintaa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa alueen vetovoimaa potentiaalisten työntekijöiden sekä etätyöntekijöiden silmissä. Levillä ja Kittilässä on hyvät puitteet kehittää etätyömatkailua luonnon, mittavan majoituskapasiteetin, monipuolisen palveluvalikoiman, julkisten palveluiden ja hyvin ulkoilumahdollisuuksien ja tietoliikenneyhteyksien ansiosta

LEVIN SANOMAT

+358 50 4107785
toimitus@levinsanomat.fi