Uutiset

Pohjoisen uuden ratayhteyden nimeksi Tunturirata

Lapin liitto on aloittanut Lapin poikittaisen ratayhteyden Sodankylä–Kittilä–Ylläs -selvityksen laatimisen maakuntakaavoitusta varten. Ratayhteyden ensimmäisiä linjausvaihtoehtoja esiteltiin alueen kunnissa, Kolarissa, Sodankylässä ja Kittilässä. Samalla kerrottiin ratayhteyden nimikyselyn tuloksista: eniten ääniä sai Tunturirata.

Ratalinjausvaihtoehtoihin on mahdollista tutustua Lapin liiton nettisivuilla 28. marraskuuta alkaen. Uusi ratayhteys palvelisi erityisesti matkailun, kaivostoiminnan ja metsäteollisuuden tarpeita sekä koko Suomen huoltovarmuutta. Tarkastelussa otetaan huomioon myös yhteys Ruotsiin ja Narvikiin sekä raideleveys. Tavoitteena on, että selvitystyö valmistuu helmikuussa 2023.

Ratayhteyden nimikyselyyn 85 vastausta

Ratayhteyden nimikyselyssä loka-marraskuussa 2022 oli mahdollista äänestää valmiista ratayhteyden nimivaihtoehdoista tai antaa oman esitys nimestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 85 henkilöä. Valmiista nimiehdotuksista Tunturirata keräsi korkeimman pistemäärän. Seuraavana tulivat Revontulten rata ja Napapiirin rata. Uusia/omia esityksiä annettiin suomen kielellä 65 kappaletta, joissa keskeisenä teema korostui pohjoisuus ja sekä alueen sijainti. Ehdoksi olivat muun muassa Poikkiväylä, Aakenus-rata, Sompio-rata ja SKY-rata (Sodankylä-Kittilä-Ylläs-nimistä).

Englanninkielisistä nimistä korkeimman pistemäärän keräsi Arctic Railway ja toisena tuli Lapland Railway. Englanninkielisiä nimiehdotuksia annettiin 37 kappaletta, joissa korostuivat myös ratayhteyden sijainti Pohjois-Suomessa. Ehdotuksia olivat muun muassa Polar Railway ja Aurora Railway.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ratayhteysselvityksen työryhmässä, jossa on edustajat Lapin liitosta, Väylävirastosta, Lapin ELY-keskukselta, Puolustusvoimista sekä Sodankylä, Kittilän ja Kolarin kunnissa päätettiin valita ratayhteyden nimeksi Tunturirata. Englanninkielinen ratayhteyden nimi päätetään myöhemmin.

”Tunturirata-nimi kuvastaa hyvin ratayhteyden sijaintia tuntureiden keskellä ja siitä välittyy positiivinen mielikuva. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille ja työryhmäläisille!”, sanoo suunnittelujohtaja Paula Qvick Lapin liitosta.


LEVIN SANOMAT

+358 50 4107785
toimitus@levinsanomat.fi